INSTRUKCJA DZIAŁANIA

Osoba redagująca: mgr Ewa Wojcińska


Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z nastepujących elementów:
  • Paska górnego zawierającego: logo BIP będące odsyłaczem do strony głównej portalu BIP, nazwę instytucji, logo COBORU (z prawej strony) będące odsyłaczem do strony właściwej instytucji oraz menu narzędziowego (pod logo COBORU) umożliwiającego zmiany wielkości czcionki, kolorów oraz wyszukiwanie treści. Wyszukiwarka ta przeszukuje jedynie zasoby tekstowe niniejszego Biuletynu nie uwzględniając danych bazodanowych.
  • Menu głównego (po prawej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony. Pozycje menu prowadzą do głównych podstron biuletynu, z których niektóre zawierają osobne zakładki. Aby wyświetlić treść informacji na podstronie należy kliknąć na wybranej pozycji menu a w przypadku wystąpienia zakładek, wybrać jedną nich.
  • Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane z poszczególnych działów serwisu.
  • Stopki na dole strony, na której znajdują się odsyłacze do stron z informacjami o deklaracjach dostępności, ochronie danych osobowych, dzienniku zmian, redakcji serwisu oraz instrukcji i mapy serwisu.

Strona BIP zawiera także odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/), który jest dostępny w stopce w prawym dolnym narożniku strony.
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.