REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska


Centralny Ośrodek prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  • Rejestry:
    • krajowy rejestr odmian, (dostępny na głównej witrynie COBORU)
    • księga ochrony wyłącznego prawa do odmian, (dostępna na głównej witrynie COBORU)
    • zgody (autoryzacje) na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych (dostępny na głównej witrynie COBORU)
  • Ewidencje:
    • środków trwałych i nietrwałych,
    • wartości niematerialnych i prawnych,
    • czasu pracy pracowników,
    • udzielanych urlopów.
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.