SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska


Sprawy związane z wpisywaniem odmian do krajowego rejestru oraz udzielanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian odbywa się zgodnie z ustawą o nasiennictwie oraz zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian.

Wszystkie zapytania prosimy kierować pod adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Słupia Wielka 34
63-022 Słupia Wielka
Kontakt telefoniczny w godzinach pracy od 7.00 do 15.00
tel. sekretariat: 61 285 23 41
faks: 61 285 35 58
e-mail: sekretariat@coboru.gov.pl


W celu uzyskania informacji udostępnionych w serwisie, należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną w menu umieszczonym po prawej stronie ekranu. Informacje publiczne będące w posiadaniu Centralnego Ośrodka, a niepublikowane w Biuletynie, udostępnia się na wniosek zainteresowanego, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176 z późn. zm.)

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.