KONTAKT

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska


CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH


Słupia Wielka 34
63-022 Słupia Wielka
woj. wielkopolskie
tel.: 61 285 23 41 do 47
faks: 61 285 35 58
mail: sekretariat@coboru.gov.pl
coboru.gov.pl

adres ePUAP: /5xce23ta0q/SkrytkaESP

NIP: 786-16-97-911
NIP-UE: PL7861697911

Dyrektor   prof. dr hab. Henryk Bujak
h.bujak@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 220
Z-ca dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych   mgr inż. Marcin Behnke
m.behnke@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 222
Z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych   mgr Arkadiusz Sokołowski
a.sokolowski@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 210
Z-ca dyrektora ds. finansowych - główny księgowy   mgr Jarosław Zimniak
j.zimniak@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 216
Kierownik Biura Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian   mgr inż. Alicja Rutkowska-Łoś
a.rutkowska-los@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 243
Kierownik Zakładu Informatyki   mgr Ewa Wojcińska
e.wojcinska@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 270
Kierownik Pracowni Baz Danych i Programowania   mgr Paweł Matysiak
p.matysiak@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 272
Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego   dr Małgorzata Janiszewska-Michalska
m.janiszewska@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 207
Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą   dr inż. Michał Rębarz
m.rebarz@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 240
Audytor wewnętrzny   mgr inż. Wiesława Matkowska
w.matkowska@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 238
Kierownik Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian   mgr inż. Marcin Król
m.krol@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 250
Kierownik Pracowni OWT Odmian Roślin Uprawnych oraz Oceny Tożsamości i Czystości Odmianowej   mgr inż. Joanna Gruszczyńska
j.gruszczynska@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 251
Kierownik Pracowni WGO Roślin Ogrodniczych   mgr inż. Marek Litka
m.litka@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 236
Kierownik Zakładu Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian   dr inż. Tomasz Lenartowicz
t.lenartowicz@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 225
Kierownik Pracowni WGO Roślin Zbożowych   mgr inż. Andrzej Najewski
a.najewski@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 231
Kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy   mgr inż. Karolina Piecuch
k.piecuch@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 226
Kierownik Pracowni WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych   mgr inż. Jacek Broniarz
j.broniarz@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 234
Kierownik Biura Wydawnictw   mgr inż. Andrzej Bukowy
a.bukowy@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 280
Kierownik Działu Ekonomiczno-Gospodarczego SDOO   mgr Jerzy Kamiński
j.kaminski@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 213
Kierownik Działu Administracji Centrali COBORU   Tomasz Zielątkiewicz
t.zielatkiewicz@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 299
Kierownik Działu Księgowości   mgr Joanna Nowak
j.nowak@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 214
Kierownik Działu Planowania Finansowego i Sprawozdawczości   mgr Malwina Walkowiak
m.walkowiak@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 214
Samodzielne stanowisko ds. planowania badań i doświadczeń   mgr inż. Robert Michalak
r.michalak@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 223
Samodzielne stanowisko ds. Koordynacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego   mgr inż. Justyna Lubecka-Ziembińska
j.lubecka@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 223
Samodzielne stanowisko ds. zamówień Centralnego Ośrodka   mgr Agnieszka Nowicka
a.nowicka@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 211
Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń podatkowych i finansowych   Małgorzata Rzemyk
m.rzemyk@coboru.gov.pl
61 285 23 41 wew. 264

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.