OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz Sokołowski

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDARŻ NIERUCHOMOŚCI W GRZYMISŁAWIU – teren usług turystyki i rekreacji położony nad Jeziorem Grzymisławskim


Termin ważności: od 10.02.2022 r. do 15.04.2022 r.

PRZETARG ODWOŁANY

Treść ogłoszenia:

Data obowiązywania: od 10.02.2022 r. do 15.04.2022 r.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w woj. Wielkopolskim, gmina Śrem, miejscowość Grzymysław, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 3/5 o powierzchni 1,1036 ha, przeznaczonej jako tereny usług turystyki i rekreacji oraz w niewielkiej części pod teren rolniczy – łąki. KW nr PO1M/00056600/4.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 11 kwietnia 2022 r..

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 11 kwietnia 2022 r. Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala kinowa COBORU.

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDARŻ NIERUCHOMOŚCI W SZCZECINIE DĄBIU – stanowiącej głównie tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów
Termin ważności: od 26.11.2021 r. do 15.02.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Treść ogłoszenia:

Data obowiązywania: od 26.11.2021 r. do 15.02.2022 r.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność COBORU, położonych w województwie zachodniopomorskim, powiat Szczecin, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb 4906 Dąbie, oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 4 o powierzchni 1,1350 ha , 5 o powierzchni 0,9756 ha, 6/2 o powierzchni 1,5389 ha, 7 o powierzchni 1,6017 ha, 8 o powierzchni 2,2750 ha, 15/3 o powierzchni 1,5248 ha, 10 o powierzchni 1,6877 ha, 12 o powierzchni 1,3406 ha, 13 o powierzchni 1,0716 ha, 2 o powierzchni 10,8412 ha, o łącznym obszarze 23,9921 ha, dla których urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 09 lutego 2022 r.

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala konferencyjna COBORU.

Pytania i odpowiedzi do przedmiotu przetargu

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.
 • Ogłoszenie o przetargu
 • Załącznik nr 1 - REGULAMIN
 • Załącznik nr 2
 • Załącznik nr 3
 • Załącznik nr 4

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDARŻ NIERUCHOMOŚCI W GRZYMISŁAWIU – teren usług turystyki i rekreacji położony nad Jeziorem Grzymisławskim


  Termin ważności: od 25.11.2021 r. do 01.02.2022 r.

  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

  Treść ogłoszenia:

  Data obowiązywania: od 25.11.2021 r. do 01.02.2022 r.

  Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w woj. Wielkopolskim, gmina Śrem, miejscowość Grzymysław, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 3/5 o powierzchni 1,1036 ha, przeznaczonej jako tereny usług turystyki i rekreacji oraz w niewielkiej części pod teren rolniczy – łąki. KW nr PO1M/00056600/4.

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 25 stycznia 2022 r.

  Przetarg odbędzie się 01 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala konferencyjna COBORU.

  Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.