ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz SokołowskiJednostka COBORU:  

 
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00396436/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów mineralnych (2023/S 140-448137)przetarg nieograniczony, art. 132SDOO w Chrząstowie
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.