ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz SokołowskiJednostka COBORU:  

 
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP 00123615/01)podstawowy wariant 1SDOO w Przecławiu
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP 00121730/01)Tryb podstawowySDOO we Wrócikowie
Dostawa nawozów wieloskładnikowych (2021/BZP 00120773/01)tryb podstawowy SDOO w Pawłowicach
Dostawa opału (2021/BZP 00119170/01)Tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa 4 samochodów typu kombivan (2021/BZP 00119106/01)tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Usługi serwisowe urządzeń IT (2021/BZP 00115598/01)tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa środków ochrony roślin (korekta ogłoszenia nr 2021/S 126-331041)przetarg nieograniczonySDOO w Słupi Wielkiej
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.