ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz SokołowskiJednostka COBORU:  

 
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00160445/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego (2023/S 063-186475)przetarg nieograniczony, art. 132SDOO w Chrząstowie
Dostawa oleju napędowego i preparatów smarowych (2023/BZP 00147588/01)tryb podstawowy art. 275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego (korekta ogłoszenia nr 2023/S 050-146171)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów (2023/S047-138947)przetarg nieograniczonySDOO w Karzniczce
Dostawa rozsiewacza nawozów (2023/S 047-139835)przetarg nieograniczonySDOO w Krzyżewie
Dostawa ciągnika rolniczego (2023/S 046-134022)przetarg nieograniczonySDOO w Krzyżewie
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00118989/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.