ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz SokołowskiJednostka COBORU:  

 
Roboty budowlane (2022/BZP 00305112/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Roboty budowlane (2022/BZP 00305017/01)tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)SDOO w Pawłowicach
Roboty budowlane (2022/BZP 00304734/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej (2022/BZP 00304615/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Roboty budowlane (2022/BZP 00303409/01)Tryb podstawowySDOO w Węgrzcach
Roboty budowlane (2022/BZP 00302693/01)tryb podstawowySDOO w Świebodzinie
Roboty budowlane (2022/BZP 00302602/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Budowa silosów zbożowych (2022/BZP 00300432/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Roboty budowlane (2022/BZP 00299991/01)Tryb podstawowySDOO w Głubczycach
Roboty budowlane (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00299093/01)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Szczecinie Dąbiu
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00293647/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Roboty budowlane (2022/BZP 00294603/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji architektoniczno-budowlanej na przebudowę pomieszczeń po przedszkolu (2022/BZP 00294176/01)Tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa nawozów (2022/BZP00293382/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Roboty budowlane (2022/BZP00291095/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Roboty budowlane (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00289778/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na przebudowę stołówki (2022/BZP 00289577/01)Tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa środków ochrony roślin (2022/BZP 00289060/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych (2022/S 146-417040)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Roboty budowlane (2022/BZP00280763/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Roboty budowlane (2022/BZP00278818/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Roboty budowlane (2022/BZP00276923/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa silosów zbożowych wraz z montażem (2022/BZP 00276950/01)podstawowy, wariant 1SDOO w Słupi
Roboty budowlane (2022/BZP 00276586/01)podstawowy, wariant 1SDOO w Słupi
Dostawa maszyn rolniczych (2022/S 140-397423)przetarg nieograniczony, art. 132SDOO w Chrząstowie
Dostawa maszyn rolniczych (2022/S 138-393755)Przetarg nieograniczonySDOO w Słupi Wielkiej
Rozbiórka obiektów gospodarczych (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00256110/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Roboty budowlane (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00237121/01)tryb podstawowy art. 275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.