OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz Sokołowski


Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o II przetargu na zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego w SDOO Krzyżewo

Ogłoszenie o przetargu w trybie aukcji na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego SDOO Chrząstowo

Zestawienie zbędnych środków majatku ruchomego SDOO Chrząstowo

Ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż maszyn rolniczych SDOO Karzniczka

Ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdów będących na wyposażeniu SDOO Węgrzce i ZDOO Łopuszna

Ogłoszenia o drugiej sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego w śląskim oddziale terenowym w trybie aukcji SDOO Pawłowice

Ogłoszenia o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego w śląskim oddziale terenowym w trybie aukcji SDOO Pawłowice

Ogłoszenie o przetargu na zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego w SDOO Krzyżewo

Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż maszyn i urządzeń ZDOO Łopuszna

Zestawienie zbędnych środków majątku ruchomego SDOO Krzyżewo

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu na sprzęt rolniczy w SDOO Słupia Wielka

Korekta nr 1 do Przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzęt rolniczy w SDOO Słupia Wielka

I przetarg nieograniczony ofertowy na sprzęt rolniczy w SDOO Słupia Wielka

Zestawienie zbędnych środków majątku ruchomego SDOO Pawłowice

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż maszyn i urządzeń ZDOO Łopuszna

Zestawienie zbędnych środków majatku ruchomego w SDOO Słupia Wielka

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.