ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz Sokołowski



Jednostka COBORU:  

 
Roboty budowlane (2022/BZP 00282198/01)tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)SDOO w Pawłowicach
Dostawa nawozów mineralnych (2022/BZP 00290657)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Ciciborze Dużym
Roboty budowlane (2022/BZP 00274471/01)tryb podstawowySDOO w Węgrzcach
Dostawa nawozów (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00050865/02)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Szczecinie Dąbiu
Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej (2022/BZP 00268293/01)Tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej (2022/BZP 00259670/01)Tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa nawozów mineralnych (2022/BZP 00282031/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa samochodu dostawczego (2022/BZP 00285216/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Roboty budowlane (2022/BZP 00258025/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Zakup czyszczalni do zboża (2022/BZP 00272811/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00257481/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Roboty budowlane (2022/BZP 00265589/01)Tryb podstawowySDOO w Krzyżewie
Dostawa nawozów (2022/BZP 00273463/01)tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) SDOO w Pawłowicach
Roboty budowlane (2022/BZP 00245107/01)tryb podstawowy art. 275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
Dostawa wapna nawozowego (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP00259105/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej (2022/BZP 00258351/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów mineralnych (2022/S 131-372751)przetarg nieograniczony, art. 132SDOO w Chrząstowie
Roboty budowlane (2022/BZP 00236606/01)podstawowy, wariant 1SDOO w Słupi
Roboty budowlane (2022/BZP 00236869/01)podstawowy, wariant 1SDOO w Słupi
Dostawa nawozów (2022/S 113-317591)przetarg nieograniczonySDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów (2022/BZP 00245104/01)Tryb podstawowySDOO w Krzyżewie
Roboty budowlane (2022/BZP 00236261/01)podstawowy, wariant 1SDOO w Słupi
Dostawa silosów zbożowych wraz z montażem (2022/BZP 00236052/01)podstawowy, wariant 1SDOO w Słupi
Wykonanie dokumentacji projektowej wg. zaleceń PPOŻ (2022/BZP 00206109/01)Tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa środków ochrony roślin (2022/S 117-329416)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego (korekta ogłoszenia nr 2022/S 116-324405)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów (2022/BZP 00207391/01)podstawowy, wariant 1SDOO w Słupi
Dostawa nasion (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00217014/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów wieloskładnikowych i wapna (korekta ogłoszenia nr 2022/S 098-268621)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Roboty budowlane (2022/BZP 00171837/01)tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) SDOO w Pawłowicach
Dostawa oleju napędowego (2022/BZP 00182357/01)tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) SDOO w Pawłowicach
Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej (2022/BZP 00186169/01)Tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa oleju napędowego (2022/BZP 00150427/01)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa nawozów różnych (2022/BZP 00182396/01)tryb podstawowy art. 275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
Usługi rolnicze (2022/BZP 00153479/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju napędowego (2022/BZP 00130925/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa węgla (2022/BZP 00137179/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa samochodu dostawczego (2022/BZP 00125885/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Roboty budowlane (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00100186/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju napędowego (2022/BZP00113156/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa oleju napędowego (2022/BZP 00087658/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej (2022/BZP 00092590/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (2022/BZP 00090594/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa środków ochrony roślin (2022/BZP 00081798/01)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa nawozów różnych (2022/S 051-132295)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Usługi rolnicze (2022/BZP 00084544/01)Tryb podstawowySDOO w Głubczycach
Dostawa oleju napędowego i preparatów smarowych (2022/BZP 00079869/01)tryb podstawowy art.275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
Dostawa nawozów azotowych - saletra + mocznik (2022/BZP 00081332/01)tryb podstawowy art.275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
Dostawa nawozów (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00069531/01)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa nawozów (2022/S033-083925)Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegoSDOO w Karzniczce
Dostawa nawozów (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00076406/01)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Ciciborze Dużym
Dostawa środków ochrony roślin (2022/BZP 00070634/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa środków ochrony roślin ( 2022/BZP 00070864/0)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa oleju napędowego (2022/BZP 00073725/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa oleju napędowego i preparatów smarowych (2022/BZP00059990/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych.SDOO w Karzniczce
Dostawa nasion (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00070210/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego (2022/BZP 00069784/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa oleju napędowego (2022/BZP 00070493/01)tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)SDOO w Pawłowicach
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej (2022/BZP 00068710/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (2022/S 035-087356)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (2022/BZP00057245/01)Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa środków ochrony roślin (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP00063979/01)podstawowy bez negocjacji SDOO w Przecławiu
Dostawa środków ochrony roślin (2022/BZP 00066924/01)art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa oleju opałowego (2022/BZP00064347/01)Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa oleju napędowego (2022/BZP 00056342/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów mineralnych (2022/BZP 00060233/01)Tryb podstawowySDOO w Seroczynie
Dostawa nawozów (2022/BZP 00053232/01)Tryb podstawowySDOO w Krzyżewie
Dostawa nawozów azotowych (2022/S 027-068115)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00060154/01)art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa nawozów mineralnych (2022/BZP 00057803/01)art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa nawozów (2022/BZP 00052108/01)tryb podstawowySDOO w Pawłowicach
Dostawa nawozów mineralnych (2022/BZP00051896/01)podstawowy wariant 1SDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów (2022/BZP 00042839/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej (2021/BZP 00328209/01)Przetarg nieograniczonySDOO w Szczecinie Dąbiu




COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.