ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz SokołowskiJednostka COBORU:  

 
Dostawa nawozów (2023/BZP 00493574 )podstawowy bez negocjacjiSDOO w Ciciborze Dużym
Dostawa nawozów (00673150-2023 )przetarg nieograniczonySDOO w Karzniczce
Dostawa maszyn rolniczych (2023/S 208-652607 )przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów (2023/S 200-627652)przetarg nieograniczony, art.132SDOO we Wrócikowie
Zakup kombajnu poletkowego z wyposażeniem (2023/S 208-654280)przetarg nieograniczonySDOO w Krzyżewie
Dostawa nawozów mineralnych (2023/S 140-448137)przetarg nieograniczony, art. 132SDOO w Chrząstowie
Dostawa nawozów azotowych (2023/S 185-579705)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa opału (2023/BZP 00438224/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa oleju napędowego (2023/BZP 00442558)Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Krzyżewie
Dostawa nawozów (2023/BZP 00417174)Tryb podstawowySDOO w Słupi
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00396436/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00375382/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów (2023/BZP 00359575/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00337213)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów mineralnych (2023/BZP 00334939)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa opału (2023/S 130-415217)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (2023/S 124-389409)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Usługi serwisowe urządzeń IT (2023/BZP 00310662/01)tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa wapna nawozowego (2023/BZP 00311349)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów (2023/BZP 00331587 ( )podstawowy bez negocjacjiSDOO w Ciciborze Dużym
Dostawa nawozów (2023/S 140-448920)Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa nawozów (2023/BZP 00320412/01)tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) SDOO w Pawłowicach
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00280809/01)tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawySDOO we Wrócikowie
Dostawa nawozów (2023/S 123-388569)przetarg nieograniczonySDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów różnych (2023/S 122-387054)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów (2023/BZP 00288459)Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Krzyżewie
Dostawa nawozów (2023/BZP 00273005)Tryb podstawowySDOO w Słupi
Dostawa nasion (2023/BZP 00266949/01)tryb podstawowySDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów różnych (głównie potasowe i fosforowe) (2023/S 103-324057)przetarg nieograniczony, art.132SDOO we Wrócikowie
Roboty budowlane (00193403/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Usługi rolnicze (2023/BZP 00222035/01)tryb podstawowySDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju napędowego (korekta ogłoszenia nr 2023/BZP 00180186/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów mineralnych (2023/S 070-211450)przetarg nieograniczony, art. 132SDOO w Chrząstowie
Dostawa oleju napędowego, olejów i smarów (2023/BZP00172770/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego (2023/BZP 00175596/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego (korekta ogłoszenia nr 2023/S 050-146171)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (2023/S070-209437)przetarg nieograniczonySDOO w Karzniczce
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00160445/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa rozsiewacza nawozów (2023/S 047-139835)przetarg nieograniczonySDOO w Krzyżewie
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00163999/01)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego (2023/S 063-186475)przetarg nieograniczony, art. 132SDOO w Chrząstowie
Dostawa ciągnika rolniczego (2023/S 046-134022)przetarg nieograniczonySDOO w Krzyżewie
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00118989/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów (2023/S047-138947)przetarg nieograniczonySDOO w Karzniczce
Dostawa oleju napędowego i preparatów smarowych (2023/BZP 00147588/01)tryb podstawowy art. 275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
Dostawa środków ochrony roślin (2023/S 056-165872)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Usługi rolnicze (2023/BZP 00148130)Tryb podstawowySDOO w Głubczycach
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00135851/01)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00129317/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa oleju napędowego i preparatów smarowych (2023/BZP 00129913/01)tryb podstawowy art. 275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
Dostawa oleju napędowego (korekta ogłoszenia nr 2023/BZP 00127893/01)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa nawozów (2023/BZP 00130671/01)tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) SDOO w Pawłowicach
Dostawa środków ochrony roślin (korekta ogłoszenia nr 2023/BZP 00125971)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów (korekta ogłoszenia nr 2023/BZP 00126943 )podstawowy bez negocjacjiSDOO w Ciciborze Dużym
Dostawa środków ochrony roślin (2023/S 037-107594)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów różnych (2023/S 040-118701)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów (korekta ogłoszenia nr 2023/S 045-129926)przetarg nieograniczony na podstawie: art. 132 ustawySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa środków ochrony roślin (2023/BZP 00118314/01)tryb podstawowy art. 275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
Dostawa oleju opałowego (2023/BZP00128150/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa oleju napędowego (2023/BZP 00112880/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa oleju napędowego (2023/BZP 00096139)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów (2023/BZP 00110954/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa nawozów mineralnych (korekta ogłoszenia nr 2023/BZP 00102170/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów (2023/BZP 00112551/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Ciciborze Dużym
Dostawa nasion (2023/BZP 00099638)Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Krzyżewie
Dostawa nawozów (2023/BZP 00099659)Tryb podstawowy art. 275 pkt 1SDOO w Seroczynie
Dostawa węgla (2023/S 033-097951)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów (2023/BZP 00095817)Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Krzyżewie
Dostawa nasion (2023/BZP 00094158/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa opału (2023/BZP 00091398/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów (2022/S 238-685554)przetarg nieograniczonySDOO w Zybiszowie
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.