ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz SokołowskiJednostka COBORU:  

 
Rozbiórka obiektów gospodarczych (2021/BZP 00160783/01)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP 00132296/01)podstawowy, bez negocjacjiSDOO w Zybiszowie
Dostawa ciągnika rolniczego (2021/BZP 00126111/01)podstawowySDOO w Słupi
Dostawa opału (2021/BZP 00119170/01)Tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP 00121730/01)Tryb podstawowySDOO we Wrócikowie
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP 00123615/01)podstawowy wariant 1SDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów wieloskładnikowych (2021/BZP 00120773/01)tryb podstawowy SDOO w Pawłowicach
Dostawa 4 samochodów typu kombivan (2021/BZP 00119106/01)tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Usługi serwisowe urządzeń IT (2021/BZP 00115598/01)tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa środków ochrony roślin (korekta ogłoszenia nr 2021/S 126-331041)przetarg nieograniczonySDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa ciągnika rolniczego (2021/BZP 00110753/01)podstawowySDOO w Słupi
Dostawa nawozów (2021/BZP 00115427/01)Tryb podstawowy art.275 okt.1SDOO we Wrócikowie
Dostawa opryskiwacza (2021/BZP00111098/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa nawozów mineralnych (2021/BZP 00110787/01)podstawowy wariant 1SDOO w Przecławiu
Dostawa sprzętu rolniczego (2021/BZP00109536/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa sprzętu rolniczego (2021/BZP00108431/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa wapna nawozowego (2021/BZP 00104955/01)podstawowy wariant 1SDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów (2021/BZP 00099485/01)Tryb podstawowy art.275 pkt 1SDOO we Wrócikowie
Dostawa nasion (2021/BZP 00093082/01)Tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa maszyn rolniczych (2021/BZP 00080356/01)Tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa wapna (2021/BZP 00098682/01)Tryb podstawowySDOO w Pawłowicach
Dostawa ciągnika rolniczego (korekta ogłoszenia nr 2021/S 092-0237591)Przetarg nieograniczonySDOO w Chrząstowie
Dostawa nawozów mineralnych (2021/BZP 00090251/01)podstawowySDOO w Chrząstowie
Dostawa przyczepy transportowej (2021/BZP00090049/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych (2021/BZP 00080070/01)Tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów (2021/S105-275720)Przetarg nieograniczonySDOO w Karzniczce
Dostawa nawozów wieloskładnikowych (2021/BZP 00073947/01)podstawowySDOO w Słupi
Dostawa nawozów (2021/S 103-270395)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa przyczepy transportowej (2021/BZP00074813/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa pługa (2021/BZP 00070946/01)Tryb podstawowySDOO w Pawłowicach
Roboty budowlane (2021/BZP 00061358/01)Tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Usługi rolnicze (2021/BZP 00044699/01)Tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego (korekta ogłoszenia nr 2021/BZP 00035117/01)Tryb podstawowySDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju napędowego (2021/BZP 00032254/01)podstawowy wariant 1SDOO w Przecławiu
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP00018078/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa oleju opałowego (2021/BZP00020701/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP 00012974/01)podstawowy, bez negocjacjiSDOO w Zybiszowie
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP00014713/01)podstawowy wariant 1SDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów (2021/S 035-084871)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (korekta ogłoszenia nr 2021/BZP 00012525/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa nawozów mineralnych (2021/BZP00014543/01)podstawowy wariant 1SDOO w Przecławiu
Dostawa środków ochrony roślin (2021/S 030-072138)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju napędowego, olejów i smarów (2021/BZP00011305/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych SDOO w Karzniczce
Dostawa nawozów azotowych i wieloskładnikowych (2021/BZP 00014544/01)tryb podstawowySDOO w Pawłowicach
Dostawa środków ochrony roślin ( 2021/BZP 00014405/0)PodstawowySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa nawozów (2021/S033-081692)Przetarg nieograniczonySDOO w Karzniczce
Dostawa nawozów mineralnych (2021/BZP 00009256/01)podstawowySDOO w Chrząstowie
Dostawa oleju napędowego (2021/BZP 00010616/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa nasion (2021/BZP 00009151/01)Tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Usługi rolnicze (2021/BZP 00009590/01)PodstawowySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa środków ochrony roślin- pestycydy (2021/BZP 00010682/01)Tryb podstawowySDOO we Wrócikowie
Dostawa oleju napędowego (2021/BZP 00008936/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych SDOO w Zybiszowie
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP 00008926/01)podstawowySDOO w Chrząstowie
Dostawa nawozów (2021/BZP 00010135/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa nawozów azotowych i wieloskładnikowych (2021/BZP 00010425/01)tryb podstawowySDOO w Pawłowicach
Dostawa nawozów (2021/BZP 00010339/01)PodstawowySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa środków ochrony roślin (2021/BZP 00007497/01)Tryb podstawowySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego (2021/BZP 00007336/01)podstawowySDOO w Chrząstowie
Dostawa nawozów (2021/BZP 00007366)Tryb podstawowySDOO w Szczecinie Dąbiu
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.