DEKLARACJE DOSTĘPNOŚCI

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz Sokołowski


Deklaracja dostępności architektonicznej

Siedziba Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej składa się z dwóch oddzielnych budynków:

Budynek Główny, adres: 63-022 Słupia Wielka 34

Wejścia do budynku administracyjnego są z trzech stron:

  • główne wejście od strony drogi relacji Środa Wielkopolska - Koszuty, dojazd samochodem, jedno miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, podjazd do wejścia głównego,
  • boczne wejście do budynku, brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • trzecie wejście do budynku od strony patio, brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami,

Budynek czteropiętrowy wraz z tzw. przyziemiem (5 kondygnacji). Wewnątrz znajduje się szeroka klatka schodowa z poręczami, w budynku znajduje się jedna winda dostępna z każdego poziomu.

W budynku brak dostosowań do pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostęp alternatywny, czyli zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, spełniony przez pracownika ochrony, który służy pomocą w poruszaniu się po obiekcie osobom ze szczególnymi potrzebami. Obiekty chronione całodobowo.

Przed budynkiem, znajduje się parking samochodowy z wyznaczonymi miejscami dla pracowników/funkcjonariuszy, klientów oraz wyznaczonym miejscem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Z tyłu budynku znajduje się duży parking z wyznaczonymi miejscami dla samochodów służbowych oraz uprawnionych pracowników i funkcjonariuszy. Z tyłu posesji znajdują się również garaże przeznaczone dla pojazdów służbowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem jednak brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Brak wyznaczonego miejsca dla przewodnika psa służbowego wraz z jego podopiecznym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Budynek Zakładu informatyki i Biura Wydawnictw adres: 63-022 Słupia Wielka 35

Wejścia do budynku administracyjnego są z dwóch stron:

  • główne wejście od strony budynku administracyjnego, brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami, miejsca parkingowe wspólne opisane przy budynku nr 34.
  • drugie wejście do budynku (tył budynku) od strony parkingów, podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami,

Budynek dwukondygnacyjny. Wewnątrz znajduje się szeroka klatka schodowa z poręczami, w budynku brak windy. Na kondygnacji parteru poruszanie się bez przeszkód architektonicznych – schody, progi, wymiary w świetle drzwi, itp.

W budynku brak dostosowań do pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostęp alternatywny, czyli zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, spełniony przez pracownika ochrony, który służy pomocą w poruszaniu się po obiekcie osobom ze szczególnymi potrzebami. Obiekty chronione całodobowo.

Z tyłu budynku znajduje się duży parking z wyznaczonymi miejscami dla samochodów służbowych oraz uprawnionych pracowników i funkcjonariuszy. Z tyłu posesji znajdują się również garaże przeznaczone dla pojazdów służbowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem jednak brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Brak wyznaczonego miejsca dla przewodnika psa służbowego wraz z jego podopiecznym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Dane kontaktowe:

Koordynatorem ds. dostępności architektonicznej COBORU jest Pan Tomasz Zielątkiewicz, t.zielatkiewicz@coboru.gov.pl, tel. 61 285 23 41 wew. 299

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.