Misja COBORU

Stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.Słupia Wielka 34
63-022 Słupia Wielka
woj. wielkopolskie

tel. centrala: 61 285 23 41
faks: 61 285 35 58
e-mail: sekretariat@coboru.gov.pl
adres ePUAP: /5xce23ta0q/SkrytkaESP

NIP: 786-16-97-911
NIP-UE: PL7861697911


Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.