OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz Sokołowski


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W GRZYMISŁAWIU – teren usług turystyki i rekreacji położony nad Jeziorem Grzymisławskim


Termin ważności: od 16.08.2023 r. do 16.10.2023 r.

Treść ogłoszenia:

Data obowiązywania: od 16.08.2023 r. do 16.10.2023 r.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w woj. Wielkopolskim, gmina Śrem, miejscowość Grzymysław, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 3/5 o powierzchni 1,1036 ha.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 12 październik 2023 r.

Przetarg odbędzie się 16 październik 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala konferencyjna COBORU.

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.