OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz Sokołowski


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI W SZCZECINIE DĄBIU


Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Treść ogłoszenia:

Data obowiązywania: od 25.10.2023 r. do 04.01.2024 r.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat Szczecin, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb 4906 Szczecin-Dąbie:
BLOK A:
Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 10/1 o powierzchni 0,3596 ha , 10/5 o powierzchni 4,9228 ha, 12/3 o powierzchni 1,3114 ha, o łącznej powierzchni 6,5938 ha,
BLOK B:
Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 15 o powierzchni 1,3974 ha, 16 o powierzchni 1,9495 ha, o łącznej powierzchni 3,3469 ha,
BLOK C:
Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 17 o powierzchni 4,4391 ha, 18 o powierzchni 1,7770 ha, 19 o powierzchni 1,5334 ha, 20 o powierzchni 1,8384 ha o łącznej powierzchni 9,5879 ha,
BLOK D:
Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 22 udział 509/1529 o powierzchni 0,0509 ha, 23 o powierzchni 5,1769 ha, 24 o powierzchni 0,2465 ha, 25/2 o powierzchni 3,4075 ha, 26 o powierzchni 0,2593 o łącznej powierzchni 9,1411 ha,
dla której urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych
Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 28 grudnia 2023 r.
Przetarg odbędzie się 04 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala kinowa COBORU.

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI W SZCZECINIE DĄBIU – stanowiącej głównie tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów


Termin ważności: od 27.01.2023 r. do 28.03.2023 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Treść ogłoszenia:

Data obowiązywania: od 27.01.2023 r. do 28.03.2023 r.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat Szczecin, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb 4906 Szczecin-Dąbie, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer 10/1 o powierzchni 0,3596 ha , 10/5 o powierzchni 4,9228 ha, 12/3 o powierzchni 1,3114 ha, 15 o powierzchni 1,3974 ha, 16 o powierzchni 1,9495 ha, 17 o powierzchni 4,4391 ha, 18 o powierzchni 1,7770 ha, 19 o powierzchni 1,5334 ha, 20 o powierzchni 1,8384 ha, o łącznej powierzchni 19,5286 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 22 marca 2023 r.

Przetarg odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala kinowa COBORU.

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI W SZCZECINIE DĄBIU – stanowiącej głównie tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów


Termin ważności: od 05.10.2022 r. do 06.12.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Treść ogłoszenia:

Data obowiązywania: od 05.10.2022 r. do 06.12.2022 r.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat Szczecin, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb 4906 Szczecin-Dąbie, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer 10/1 o powierzchni 0,3596 ha , 10/5 o powierzchni 4,9228 ha, 12/3 o powierzchni 1,3114 ha, 15 o powierzchni 1,3974 ha, 16 o powierzchni 1,9495 ha, 17 o powierzchni 4,4391 ha, 18 o powierzchni 1,7770 ha, 19 o powierzchni 1,5334 ha, 20 o powierzchni 1,8384 ha, o łącznej powierzchni 19,5286 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 30 listopada 2022 r.

Przetarg odbędzie się 06 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala kinowa COBORU.

Pytania i odpowiedzi do przedmiotu przetargu

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W GRZYMISŁAWIU – teren usług turystyki i rekreacji położony nad Jeziorem Grzymisławskim


Termin ważności: od 10.02.2022 r. do 15.04.2022 r.

PRZETARG ODWOŁANY

Treść ogłoszenia:

Data obowiązywania: od 10.02.2022 r. do 15.04.2022 r.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w woj. Wielkopolskim, gmina Śrem, miejscowość Grzymysław, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 3/5 o powierzchni 1,1036 ha, przeznaczonej jako tereny usług turystyki i rekreacji oraz w niewielkiej części pod teren rolniczy – łąki. KW nr PO1M/00056600/4.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 11 kwietnia 2022 r..

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 11 kwietnia 2022 r. Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala kinowa COBORU.

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI W SZCZECINIE DĄBIU – stanowiącej głównie tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów


Termin ważności: od 26.11.2021 r. do 15.02.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Treść ogłoszenia:

Data obowiązywania: od 26.11.2021 r. do 15.02.2022 r.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność COBORU, położonych w województwie zachodniopomorskim, powiat Szczecin, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb 4906 Dąbie, oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 4 o powierzchni 1,1350 ha , 5 o powierzchni 0,9756 ha, 6/2 o powierzchni 1,5389 ha, 7 o powierzchni 1,6017 ha, 8 o powierzchni 2,2750 ha, 15/3 o powierzchni 1,5248 ha, 10 o powierzchni 1,6877 ha, 12 o powierzchni 1,3406 ha, 13 o powierzchni 1,0716 ha, 2 o powierzchni 10,8412 ha, o łącznym obszarze 23,9921 ha, dla których urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 09 lutego 2022 r.

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala konferencyjna COBORU.

Pytania i odpowiedzi do przedmiotu przetargu

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W GRZYMISŁAWIU – teren usług turystyki i rekreacji położony nad Jeziorem Grzymisławskim


Termin ważności: od 16.08.2023 r. do 16.10.2023 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Treść ogłoszenia:

Data obowiązywania: od 16.08.2023 r. do 16.10.2023 r.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w woj. Wielkopolskim, gmina Śrem, miejscowość Grzymysław, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 3/5 o powierzchni 1,1036 ha.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 12 październik 2023 r.

Przetarg odbędzie się 16 październik 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala konferencyjna COBORU.

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.