ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz SokołowskiJednostka COBORU:  

 
Dostawa nawozów mineralnych (2022/BZP00467800/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Roboty budowlane (2022/BZP 00465719/01)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Ciciborze Dużym
Przebudowa laboratorium – zgodnie z projektem (laboratorium bio molekularne) (2022/BZP 00460255/01)tryb podstawowy SDOO w Słupi Wielkiej
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego (2022/BZP 00459732/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt. 1SDOO w Chrząstowie
Roboty budowlane (2022/BZP 00459269/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów (korekta ogłoszenia nr 2022/S 225-648193)przetarg nieograniczony SDOO w Pawłowicach
Dostawa opryskiwacza (2022/BZP00451345/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa agregatu uprawowego (2022/BZP00451051/01)Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Roboty budowlane (2022/BZP 00449728/01)tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) SDOO w Pawłowicach
Roboty budowlane (2022/BZP 00443996/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów azotowych (2022/S 219-631089)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Roboty budowlane (2022/BZP 00436590/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Roboty budowlane (2022/BZP 00429371/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa, montaż, posadowienie oraz uruchomienie 46 automatycznych stacji meteorologicznych (2022/S 215-616509)Przetarg nieograniczonyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Roboty budowlane (2022/BZP 00418876)Tryb podstawowy, wariant 1SDOO w Ciciborze Dużym
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.