ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz Sokołowski



Jednostka COBORU:  

 
Dostawa siewnika (2024/BZP 00410554/01)tryb podstawowySDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów mineralnych (419203-2024)przetarg nieograniczony, art. 132SDOO w Chrząstowie
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego (417747-2024)przetarg nieograniczonyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa nawozów (2024/BZP 00401127/01)tryb podstawowy art.275 pkt 1 ustawySDOO we Wrócikowie
Dostawa węgla (406478-2024)przetarg nieograniczonySDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (401603-2024)przetarg nieograniczonySDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nasion (2024/BZP 00392183/01)tryb podstawowySDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa samochodu (2024/BZP 00375722/01)tryb podstawowyCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dostawa nawozów wieloskładnikowych (346047-2024)przetarg nieograniczonySDOO w Zybiszowie
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego (332678-2024)przetarg nieograniczonySDOO w Słupi Wielkiej




COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.