REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska


Centralny Ośrodek prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestry:
  • krajowy rejestr odmian, (dostępny na głównej witrynie COBORU)
  • księga ochrony wyłącznego prawa do odmian, (dostępna na głównej witrynie COBORU)
  • zgody (autoryzacje) na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych (dostępny na głównej witrynie COBORU)
 • Ewidencje:
  • środków trwałych i nietrwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • czasu pracy pracowników,
  • udzielanych urlopów.
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.