OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska


2023 r.

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 870) Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych informuje, że w 2023 r. nie wpłynęła do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych żadna petycja.


2022 r.

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 870) Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych informuje, że w 2022 r. nie wpłynęła do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych żadna petycja.


2021 r.

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 870) Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych informuje, że w 2021 r. nie wpłynęła do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych żadna petycja.


2020 r.

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 870) Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych informuje, że w 2020 r. nie wpłynęła do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych żadna petycja.


2019 r.

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 870) Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych informuje, że w 2019 r. nie wpłynęła do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych żadna petycja.


2018 r.

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 870) Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych informuje, że w 2018 r. nie wpłynęła do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych żadna petycja.


COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.