ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz SokołowskiJednostka COBORU:  

 
Dostawa kombajnu do buraków (266124-2024)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (2024/BZP 00274287/01)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa środków ochrony roślin (2024/BZP00268854/01)Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa oleju napędowego i preparatów smarowych (2024/BZP00244396/01)Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa oleju napędowego (2024/BZP 00249376/01)Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) SDOO w Pawłowicach
Dostawa środków ochrony roślin (2024/BZP 00252778)podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt.1SDOO w Chrząstowie
Dostawa środków ochrony roślin (2024/BZP 00258791/01)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySDOO w Szczecinie Dąbiu
Usługi rolnicze ( 2024/BZP 00255316)Tryb podstawowySDOO w Głubczycach
Dostawa oleju napędowego i preparatów smarowych (2024/BZP 00242760/01)tryb podstawowy art.275 pkt 1 ustawySDOO we Wrócikowie
Dostawa środków ochrony roślin (2024/BZP 00241907/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów (2024/BZP 00239813 )podstawowy bez negocjacjiSDOO w Ciciborze Dużym
Dostawa nawozów (87901-2024)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa środków ochrony roślin (korekta ogłoszenia nr 2024/BZP 00236632/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa środków ochrony roślin (2024/BZP 00230972)tryb podstawowy art.275 pkt 1 ustawySDOO we Wrócikowie
Dostawa środków ochrony roślin (2024/BZP 00229600)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów (korekta ogłoszenia nr 2024/BZP 00230285/01)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa oleju napędowego (korekta ogłoszenia nr 2024/BZP00225446/01)Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySDOO w Szczecinie Dąbiu
Dostawa środków ochrony roślin (73744-2024)przetarg nieograniczony SDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa oleju opałowego (2024/BZP00222778/01)Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnychSDOO w Karzniczce
Dostawa oleju napędowego (korekta ogłoszenia nr 2024/BZP 00207964/01)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa oleju napędowego (2024/BZP 00206626/01)podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1SDOO w Zybiszowie
Dostawa nawozów (2024/BZP 00216559)Tryb podstawowySDOO w Sulejowie
Dostawa nasion (2024/BZP 00207067/01)tryb podstawowySDOO w Słupi Wielkiej
Dostawa nawozów (2024/BZP 00103114)Tryb podstawowySDOO w Krzyżewie
Dostawa nawozów mineralnych (2024/BZP 00099337)Tryb podstawowy art. 275 pkt 1SDOO w Seroczynie
Dostawa nawozów (2024/BZP 00100118/01)Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) SDOO w Pawłowicach
Dostawa nawozów mineralnych (2024/BZP 00096647/01)podstawowy bez negocjacjiSDOO w Przecławiu
Dostawa nawozów różnych (2023/S 243-00765859)przetarg nieograniczonySDOO w Zybiszowie
COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.